Som nyligen disputerad forskare med egen finansiering kan du förlägga din forskning till vår institution och bli en del av vår forsknings- och undervisningsmiljö. Att vara postdoc i några år är ett naturligt sätt att meritera sig för att söka akademiska anställningar.

De flesta postdoc har externa anslag i form av stipendier eller forskningsanslag, men möjligheten finns att få ett stipendium via institutionen.

Som postdoc hos oss undervisar du 100 lektionstimmar per läsår, mot ersättning.

Vi välkomnar ansökningar om postdoc från nydisputerade personer vid svenska och utländska universitet. Särskilt vill vi uppmana kvinnor att söka.

 Mer information om att vara postdoc finns här. (61 Kb)