Torsdag den 14 december kl. 13:00 i A700 (Pareto)

Xavier Jaravel, London School of Economics.