Torsdag den 9 mars kl. 13:00 i A700 (Pareto).

Michael Greenstone, Chicago universitet.

“Measuring the Welfare Effects of Residential Energy Efficiency Programs.” (med Hunt Allcott)