Torsdag den 7 juni kl. 13:00 i A700 (Pareto)

Pierre-Olivier Gourinchas, University of California, Berkeley.