Torsdag den 15 mars kl. 13:00 i A700 (Pareto)

Taryn Dinkelman, Dartmouth College, Hanover.