Anita Karlsson (administrativ chef) arbetar 23, 27, 30 dec och 2-3 jan.

Anne Jensen (Kursadministratör Forskarutbildningen) arbetar 23 dec och från 8 jan.

Karin Blomqvist (Kursadministratör NEKI) arbetar från 7 jan.

Anders Fogelberg (Koordinator) arbetar från 7 jan.

Helena Sjölander (Kursadministratör Masterprogrammet) arbetar 27 dec och 2-3 jan.

Tina Zewde (Kursadministratör NEKI, deltid + tentamensutlämning) arbetar 23, 27, 30 dec.

Kontaktupplysningar under Kontakt.

Öppettider 7/1-19/1
Begränsad mottagning på grund av registrering.