7-22 juni Institutionen är öppen, dock med begränsad bemanning, se nedan.
26 juni - 11 augusti Institutionen är låst. För kontakt se bemanningen nedan.
14-25 augusti Institutionen är öppen, dock med begränsad bemanning, se nedan.
Fr. o. m. 28 augusti Ordinarie mottagningstider: mån - tors kl. 12:30 - 13:30


För kursadministrativa frågor under sommaren kontakta någon av de administratörer eller studievägledare som finns på plats.
 

Karin Blomqvist (kursadministratör NEK I) arbetar vecka 23 - 27 och 31 - 35. E-post: karin.blomqvist@ne.su.se, tel. 08-16 21 37.

Marit Fahlén (kursadministratör kandidatuppsats) arbetar vecka 23 - 25, 27 och 31 - 35. E-post: marit.fahlen@ne.su.se, tel. 08-16 21 33.

Anders Fogelberg (Biträdande administrativ chef) arbetar vecka 23 - 25, 27 - 28 och 33 - 35. E-post: anders.fogelberg@ne.su.se, tel. 08-16 21 35.

Erika Höghede (kursadministratör Masterprogrammet) arbetar vecka 23-24 och 30-35. E-post: erika.hoghede@ne.su.se, tel. 08-16 31 31.

Anne Jensen (kursadministratör Forskarutbildningen) arbetar vecka 24 - 28 och 33 - 35. E-post: anne.jensen@ne.su.se, tel. 08-16 30 53.

Anita Karlsson (administrativ chef) arbetar vecka 23 - 27, 32 - 33 och 35. E-post: ank@ne.su.se, tel. 08-16 30 55.

Peter Langenius (studievägledare) arbetar vecka 23 - 26 och 33 - 35. E-post: lan@ne.su.se, tel. 08-16 39 22.

Mårten Larsson (studievägledare) arbetar vecka 23 - 24, 26, 29 - 32 och 34 - 35. E-post: marten.larsson@ne.su.se, tel. 08-16 42 41.

Lena Lindström (kursadministratör NEK II & NEK III) arbetar vecka 23 - 24 och 30 - 35. E-post: economics2@ne.su.se, tel. 08-16 30 38.

Audrone Mozuraitiene (ekonom) arbetar vecka 23, 26 - 32 och 34. E-post: audrone.mozuraitiene@ne.su.se, tel. 08-16 21 38.

Lorenz Pirus (kursadministratör NEK II & NEK III) arbetar vecka 27 - 28 och 32 - 35. E-post: economics2@ne.su.se, tel. 08-16 30 38.

Gunilla Thunberg (Mikro & Makro, långsam studietakt) arbetar vecka 23 - 25 och 32 - 35. E-post: gunilla.thunberg@ne.su.se, tel. 08-16 31 03.

Veronika Wallinder (kursadministratör Masterprogrammet) arbetar vecka 23 - 25 och 32 - 35. E-post: veronika.wallinder@ne.su.se, tel. 08-16 31 12.