Jens Josephson och Yves Zenou har av Riksbankens Jubileumsfond beviljats anslag till projektet ”Effekterna av kreditmarknadskonkurrens på företagens skuldsammansättning och risken för spridningseffekter”. Enligt Riksbankens Jubileumsfond beviljades cirka 5% av de insända projektansökningarna anslag.

Projektet är treårigt med start första januari 2014 och involverar även forskare i USA samt på Handelshögskolan i Stockholm.