Mathias Herzing och Adam Jacobsson har av Naturvårdsverket beviljats finansiering för forskningsprojektet “INSPECTIONS AND ENFORCEMENT AS INSTRUMENTS FOR ENHANCING ENVIRONMENTAL BEHAVIOR”.

Projektet är tvärvetenskapligt och involverar även forskare från statistiska institutionen vid Stockholms universitet samt psykologer knutna till institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. 

Finansieringen är för tre år med start 1 januari 2014.