Besked om du är antagen eller inte får du på www.antagning.se:

 • den 8 december 2016 efter det första urvalet (antagningsbesked med svarskrav), och
 • den 22 december 2016 efter det andra urvalet (antagningsbesked utan svarskrav, men se nedan information om vad du måste göra för att kunna läsa kursen eller behålla din reservplats).

Obs! Eventuella meddelanden från institutionen till antagna eller reserver görs via den e-postadress som du har angivit på www.antagning.se.

 

Du som är antagen och behörig:

 1. Tacka jawww.antagning.se senast den 19 december 2016.
 2. För att kunna registrera dig behöver du ett aktivt universitetskonto. Om du inte redan har ett sådant skaffar du det via https://aktivera.su.se/ Observera att det kan dröja upp till 5 timmar från aktiveringen av universitetskontot till dess att du kan registrera dig.
 3. Webbregistrera digwww.minastudier.su.se mellan den 30 december 2016 och den 8 januari 2017 och välj eventuell grupp på kursens Mondo-sajt.
   Instruktion_webbregistrering_mondo (170 Kb) .

Obs! Om du är antagen men missar att göra ovanstående förlorar du din plats på kursen!

Om du får problem vid registreringen, maila institutionen på registrering@ne.su.se

 

Du som är antagen med villkor:

 1. Tacka jawww.antagning.se senast den 19 december 2016.
 2. Maila institutionenregistrering@ne.su.se  mellan den 30 december 2016 och den 8 januari 2017 för att meddela att du vill ta din plats i anspråk när du visat att du är behörig. Ange namn, personnummer och vilken kurs det gäller i mailet.
 3. För att du ska kunna bli registrerad på kursen måste du senast den 3 februari 2017 visa att du uppfyller behörighetskraven.

Obs! Om du är antagen med villkor och missar att göra ovanstående förlorar du din möjlighet till plats på kursen!

Vid frågor kontakta institutionens studievägledning på registrering@ne.su.se.

 

Du som är reserv efter första urvalet (8 december 2016)

Tacka jawww.antagning.se senast den 19 december 2016.

 • Om du blir antagen vid andra urvalet, se instruktioner ovan.
 • Om du fortfarande är reserv efter andra urvalet behöver du gå på reservupprop, se instruktioner nedan.


Du som är reserv efter andra urvalet (22 december 2016)

För att behålla din reservplats eller kunna bli antagen på kurs krävs personlig närvaro (eller genom ombud med skriftlig fullmakt) på aktuellt reservupprop den 11 januari 2017 i hörsal 7 (Södra huset, våning 3):

 • kl. 11.00 - kurspaket Nationalekonomi I
 • kl. 13:00 - kurser på Nationalekonomi II/III (även kandidatuppsats)
 • kl. 18:00 - kursen Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt, kvällstid)

Obs! Information om eventuell reservantagning till program går ut i särskild ordning.
 

Sen anmälan

Sista anmälningsdag till vårterminen 2017 var den 17 oktober 2016. Därefter stängdes anmälan.

De kurser där det kan finnas platser kvar efter första urvalet kommer att öppna igen för sen anmälan tidigast den 15 december 2016 och anmälan sker i så fall på www.antagning.se. Om du är behörig till de kurser du gjort en sen anmälan till, rangordnas du efter den dag anmälan kom in. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan du får besked (om du blir antagen respektive reservplacerad, se instruktioner ovan).

 

Mondo

När du har registrerat dig kommer du att få tillgång till kursens Mondo-sajt som används för information och kommunikation under kursens gång. Där väljer du också grupp för övningar och seminarier ifall sådana ges på kursen  Instruktion_webbregistrering_mondo (170 Kb) .

 

Kursinformation

www.ne.su.se/utbildning hittar du information om alla våra kurser. Här finns kursbeskrivningar, uppgifter om kurslitteratur och scheman. Du hittar även information om examination och regler runt detta.

Obs! Vårterminen 2017 startar den 16 januari 2017 och slutar den 4 juni 2017.

 

Avbrott

Om du har registrerat dig men ångrar dig kan du göra ett ”tidigt avbrott” senast 3 veckor efter kursstart och du kan då söka kursen på nytt vid senare tillfälle. Anmälan om tidigt avbrott gör du själv via www.minastudier.su.se med funktionen "Avbryt kurs". Anmälan om avbrott senare än 3 veckor efter kursstart görs skriftligen till kursadministratören.


Kontakt

Har du frågor som du inte finner svar på via institutionens eller universitetets hemsida, kan du vända dig till din kursadministratör som hjälper dig vidare. Under terminstid har kursadministrationen mottagning måndag-torsdag kl. 12.30-13.30. Namn och kontaktuppgifter hittar du via www.ne.su.se/utbildning.

 

Allmän information för dig som är nyantagen

För dig som är ny som student vid Stockholms universitet finns det allmän information på följande hemsida:

www.su.se/utbildning/ny-student

Här hittar du bland annat en checklista för en lyckad terminsstart samt information om bibliotek, IT för studenter, studenthälsa och att studera med funktionsnedsättning.