Har du frågor angående examen ska du kontakta examensenheten på Studentavdelningen, i Studenthuset på Universitetsvägen 2 B, intill Södra huset. Mottagning: mån-tor kl. 10-12, telefon: 08–16 10 85. Epost: examen@studadm.su.se


Filosofie kandidatexamen

Studier om minst 180 högskolepoäng. Huvudämne om minst 90 högskolepoäng samt breddningsstudier i ett eller flera ämnen. Examensarbete om minst 15 högskolepoäng skall ingå.


Ekonomie kandidatexamen

Studier om minst 180 högskolepoäng. Minst 90 högskolepoäng nationalekonomi och minst 30 högskolepoäng företagsekonomi eller omvänt samt breddningsstudier i ett eller flera ämnen. Examensarbete om minst 15 högskolepoäng skall ingå.


Masterexamen

Studier efter kandidatexamen om minst 120 högskolepoäng (2 års heltidsstudier), varav minst 60 högskolepoäng ska omfatta kurser på avancerad nivå inom ett huvudområde. Studierna inom huvudområdet ska inkludera ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng.