Aktuellt:

Nationalekonomi I, ht2017
Här finns länkar till alla scheman (föreläsningar, gruppövningar, seminarier, examinationer och mottagningstider), kurslitteratur, kontaktuppgifter, kursplan m.m.

Viktig information angående höstterminen till dig som är antagen eller reservplacerad

Öppettider under sommaren 2017


Registrering och Kursstart:

Obligatoriska moment på kursen?
Avbrott i studierna
Omregistrering

Fler frågor och svar om registrering och kursstart
 

Under kursens gång:

Mondotips
Gruppövningar och Seminarier
Mottagningstider


Duggor och tentor:

Anmälan
Examinationsschema
Salsplacering
Giltig legitimation
Regler för skriftlig examination

 

Efter dugga/tenta:

Duggor och omduggor
Tentamen och omtentamen
Betyg
Betygsskala
Tentamensutlämning
Tentamensgenomgång

Fler frågor och svar om examination

 

Övrigt:

Kommande och tidigare terminers kurshemsidor

 

Om du inte redan hittat svar på din fråga kan du använda dig av kontaktformuläret här nedan. Klicka på länken i namnet till webbredaktören.