vt14

KONTAKT

Nationalekonomi I
Administratör
Karin Blomqvist
FAQ med kontaktformulär
Telefon: 08-16 21 37, Rum: A489
Mottagningstider: Mån - tor 12.30-13.30

Mikro & Makro, långsam studietakt
Administratör
Erika Höghede
E-post: erika.hoghede@ne.su.se
Rum: A485
Mottagning enligt överenskommelse

Nationalekonomi II/III, valfria kurser på NEK II/III-nivå
Administratörer
Lorenz Pirus och Lena Lindström
E-post: economics2@ne.su.se
Telefon: 08-16 30 38, Rum: A485
Mottagningstider: Mån - tor 12.30-13.30

Masterprogrammet
Administratör
Veronika Wallinder
E-post: veronika.wallinder@ne.su.se
Telefon: 08-16 31 12, Rum: A491
Mottagningstider: Mån - tor 12.30-13.30

Forskarnivå
Administratör
Anne Jensen
E-post: anne.jensen@ne.su.se
Telefon: 08-16 30 53, Rum: A778
Mottagning enligt överenskommelse