Kursbeskrivning:

Kursen ger en introduktion till teorin för prisbildning på enskilda marknader och tillämpningen av denna teori på välfärdsekonomiska frågeställningar. Kursen består av en teoridel och en tillämpningsdel. I teoridelen behandlas efterfrågans och utbudets bestämningsfaktorer, marknadsjämvikt vid konkurrens och då marknadsmakt förekommer, samt begreppet samhällsekonomisk effektivitet. Exempel på frågor som kan behandlas i tillämpningsdelen är rättvisa, motiv för och effekter av skatter, regleringar och konkurrenspolitik, liksom miljöpolitik, arbetsmarknadspolitik, kollektivt beslutsfattande, diskriminering samt utformning av kontrakt.

 

Föreläsare och examinator:

Lars Vahtrik. Mottagning: rum A 726, enl ök. Tel 08-16 34 46. e-post: lv@ne.su.se

Gruppövnings- och seminarielärare:

Carolina Persson. Mottagning: rum A 419, enl ök. e-post: carolina.persson@ne.su.se

Kursadministratör:

Gunilla Thunberg. Mottagning: rum A 479, enl ök. e-post: gunilla.thunberg@ne.su.se