Utbildning

Våra utbildningar

Vi ger utbildningar på grundnivå (t.o.m. kandidatexamen), avancerad nivå (masterexamen) och forskarnivå (doktorsexamen).

Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet tillhör Sveriges största med c:a 1000 studenter varje termin. Institutionen har lärare som undervisar och bedriver forskning inom bland annat arbetsmarknad, konkurrensekonomi, offentlig ekonomi och ekonomisk integration. I undervisningen medverkar även forskare vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) och Institutet för social forskning (SOFI).

Du kan skapa en egen utbildning av de fristående kurser vi erbjuder eller så kan du välja en bunden studiegång inom våra kandidatprogram på grundnivå respektive vårt masterprogram på avancerad nivå.

 

 

KONTAKT

Studievägledning
Mårten Larsson
E-post: marten.larsson@ne.su.se
Telefon: 08-16 42 41, Rum: A483

Peter Langenius
E-post: lan@ne.su.se
Telefon: 08-16 39 22, Rum: A481

Information om studievägledningens mottagnings- och telefontider

- Fler kontaktuppgifter och mottagningstider