Matematikintroduktionen består av 8 föreläsningar. I föreläsningarna behandlas de för nationalekonomin viktigaste delarna av gymnasiematematiken, dvs funktioner av en variabel samt  derivata och optimering. Sedan går vi vidare till funktioner av två eller flera variabler, partialderivata och optimering under bivillkor.

Rekommenderad litteratur är Jonas Månsson, Grundläggande matematik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur 2013. För den som vill ha ett mer omfattande material rekommenderas Knut Sydsaeter och Peter Hammond, Essential Mathematics for Economic Analysis, Pearson 2012. Även ”Calculus Appendix” i Perloffs bok är användbart.