Stockholm University
Department of Economics
SE-106 91 Stockholm Sweden

 

astri.muren@ne.su.se
 

+46-8-16 33 06

 

 

 

 

 

Short presentation

I received my Ph.D. in Economics from Princeton University in 1989 and have taught at Stockholm University since 1992. My research is in experimental and behavioural economics, and in industrial organisation and regulation. I am currently also Dean of the Faculty of Social Sciences.

 

Working papers

 

Selected publications

Counterfeiting and consumption externalities - a closer look (with J. Häckner), Journal of Industry, Competition and Trade 15(4), 2015

Är kön en social konstruktion? (med A. Boschini och M. Persson), Ekonomisk Debatt 41, 2013

Constructing gender in the economics lab (with A. Boschini and M. Persson), Journal of Economic Behavior and Organization, 84(3), 2012

Optimistic behavior when a decision bias is costly: An experimental test, Economic Inquiry, 50(2), 2012

Vetenskapliga sanningar och feministiska myter (med A. Boschini, M. Palme och M. Persson), Ekonomisk Debatt 39, 2011

Men among men do not take norm enforcement seriously (with A. Boschini and M. Persson), Journal of Socio-Economics 40, 2011

Trade costs and the timing of competition policy adoption (with R. Forslid och J. Häckner), Canadian Journal of Economics, vol. 44(1), 2011

"Skatter och skattesystem: välfärd och fördelning" (med M. Lundholm) och "Diskriminering" (med M. Dufwenberg och L. Nekby), i Häckner, Jacobsson, Muren (red), Tillämpad Mikroekonomi, 2:a upplagan, Studentlitteratur, 2009

"An introduction: What should the EU do?", Swedish Economic Policy Review, vol. 13(1), 2006 pdf

Generosity, Anonymity, Gender (with M. Dufwenberg), Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 61(1), 2006

Gender Composition in Teams (with M. Dufwenberg), Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 61(1), 2006

Collusion without communication (with R. Pyddoke), Information Economics and Policy, vol. 18(1), 2006

"Regulatory reform: An introduction" (with B. Holmlund), Swedish Economic Policy Review, vol. 9(2), 2003 pdf

Inkomstgarantier för konstnärer: ett förslag (44 Kb) , Ekonomisk Debatt, Vol. 30(2), 2002

Quantity precommitment in an experimental oligopoly market, Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 41, 2000

Quality assurance in competitively tendered contracts, Journal of Transport Economics and Policy, Vol 34(1), 2000


Additional information