Stockholm University

Department of Economics

SE-106 91 Stockholm

Sweden

jonas.vlachos@ne.su.se

+46-8-16 30 46
 

 

Short presentation

PhD in Economics from the Stockholm School of Economics in 2002. I have since worked at the Research Institute of Industrial Economics (IFN) to which I am still affiliated, SITE at the Stockholm School of Economics, and have spent a year as a visiting researcher at the Booth School at the University of Chicago. Apart from teaching and doing research, I have served as a scientific advisor in various contexts and have an interest in popularizing economics, most clearly manifested in the blog Ekonomistas.se that has been running since 2008. Since 2014, I am on the board of Nationalekonomiska föreningen (the Swedish Economic Association).


Research interests

Having started my career doing research on international economics, financial markets and political economy, I have gradually developed an interest in corporate governance, labour economics, and the economics of education. Currently, my main research focus is on worker-firm sorting, assortative matching in the marriage market, school choice, and grading practices.


Current teaching

  • Intermediate Microeconomics (Undergraduate level), spring
  • Financial Development and Crises (Master's level), fall
  • Graduate Labour Economics, fall


Working papers

“The Intergenerational Transmission of Cognitive and Noncognitive Abilities” (309 Kb) (with Erik Grönqvist and Björn Öckert). Additional materials (66 Kb)

"One Size Fits All? The Effects of Teacher Cognitive and Non-Cognitive Abilities on Student Achievement" pdf (621 Kb) (with Erik Grönqvist).

“Firms and Skills: The Evolution of Worker Sorting” (963 Kb) (with Christina Håkanson and Erik Lindqvist).

“Trade Finance in a Liquidity Crisis” (with Tore Ellingsen), World Bank Policy Research Paper 5136.

“Does regulatory harmonization increase bilateral asset holdings?”.


Selected publications

"The Headmaster Ritual: The importance of management for school outcomes" (with Erik Grönqvist and Anders Böhlmark). Forthcoming Scandinavian Journal of Economics. Working paper version (533 Kb) . Online appendix (187 Kb) .

“Competition, Takeovers, and Gender Discrimination” (with Fredrik Heyman and Helena Svaleryd). Industrial and Labor Relations Review, 2013, 66:2, 409-432.

“The long-run determinants of inequality: What can we learn from top income data?” (with Jesper Roine and Daniel Waldenström), Journal of Public Economics, 2009, 93:7-8, 974-988.

“Cross-Border Acquisitions and Corporate Taxes: Efficiency and Tax Revenues” (with Pehr-Johan Norbäck and Lars Persson), Canadian Journal of Economics, 2009, 42:4, 1473-1500.

“Political Rents in a Non-Corrupt Democracy” (with Helena Svaleryd). Journal of Public Economics, 2009, 93:3-4, 355-372.

“Do Entrenched Managers Pay their Workers More?” (with Henrik Cronqvist, Fredrik Heyman, Mattias Nilsson, Helena Svaleryd), Journal of Finance, 2009, 64:1, 309-339.

”Financial markets, the pattern of specialization, and comparative advantage: Evidence form OECD-countries” (with Helena Svaleryd). European Economic Review, 2005, 49:1, 113-144.

“Who Wants Political Integration? Evidence from the Swedish EU-Membership Referendum”. Journal of Public Economics, 2004, 88:7-8, 1589-1604.

“Markets for Risk and Openness to Trade: How are they Related?” (with Helena Svaleryd). Journal of International Economics, 2002, 57:2, 369-395.


Selected popular writing and reports

"Att släppa in Grekland i eurosamarbetet var ett misstag", Dagens Nyheter 2015-07-12

”Så djup är svenska skolans kris”, Forskning och Framsteg 2014-04-03.

”Dagens samhälles skolrankning håller inte måttet”, Dagens samhälle 2013-05-17.

”Är vinst och konkurrens en bra modell för skolan?”, Ekonomisk Debatt 2012:4.

”Avdrag för läxhjälp blir dyrt och ojämlikt”, SvD Brännpunkt 2012-11-27.

”Friskolorna sätter högre betyg på de nationella proven” (med Björn tyrefors Hinnerich), DN Debatt 2012-09-08.

”Systematiska skillnader mellan interna och externa bedömningar av nationella prov – en uppföljningsrapport” (med Björn Tyrefors Hinnerich), bilaga 5 i rapport ”Omrättning av nationella prov. Skillnaderna är för stora” (2732 Kb) till Skolinspektionen (2013).

”Systematiska skillnader mellan interna och externa bedömningar av nationella prov” (med Björn Tyrefors Hinnerich), bilaga 4 i rapport ”Omrättning av nationella prov” (2270 Kb) till Skolinspektionen (2012).

”Friskolor i förändring”, kapitel 3 i Konkurrensens konsekvenser (red Laura Hartman), SNS Förlag (2011).

”Reformer och resultat. Kommer regeringens utbildningsreformer att ha någon betydelse?” (med Peter Fredriksson), Rapport till Finanspolitiska Rådet (2011).

"Godtyckliga betyg skadar skolan" (med Magnus Henrekson och Örjan Hansson), Axess Magasin Nr 3 2011.

"Legitimation kommer att sänka läraryrkets status", DN Debatt 18/11-2010.

"Stockholms nya skolval måste rivas upp", DN Debatt 19/3-2010.

“Betygets värde – en rapport om skolkonkurrens och betygssättning” (642 Kb) . Konkurrensverket (2010).

"Konkurrens om elever ger orättvisa skolbetyg", DN Debatt 17/8-2009 (med Magnus Henrekson).

"Renässansekonomen är död, länge leve arbetsdelningen", Ledare i Ekonomisk Debatt nr 8 (2009).

”Välfärdsrådets rapport 2007: Svensk välfärd och globala marknader”, SNS Förlag (med Karolina Ekholm, Arne Bigsten och Torben Andersen).

“The Euro: What’s in it for me? An Economic Analysis of the Swedish Euro Referendum 2003” (with Lars Jonung). SIEPS Report 2007:2.


Additional information


My papers are available at SSRN