För forskningsrapporter vid Nationalekonomiska institutionen, se vidare på den engelska hemsidan under Working papers