För publikationer i topptidskrifter, se vidare på den engelska hemsidan under Publications in top journals