Måndag den 3 september kl. 14:00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus.

Dany Kessel, Stockholms universitet.

Opponent: Hessel Oosterbeek, Amsterdam universitet.