Prefekt

Sten Nyberg

Stf. prefekt

Anna Seim

Administrativ chef

Anita Karlsson

Biträdande administrativ chef

Anders Fogelberg

Ekonomihandläggning

Audrone Mozuraitiene 

Systemansvarig

Lars Gulliksson
 

Kursadministration

Karin Blomqvist
Nationalekonomi I
Mottagning: mån-tor 12.30-13.30

Lorenz Pirus
Lena Lindström
Nationalekonomi II & III
Valfria kurser på NEK II/III-nivå
Mottagning: mån-tor 12.30-13.30

Marit Fahlén
Kandidat- & Civilekonomuppsats
Mottagning: mån, ons, tor 12.30-13.30

Cecilia von Mentzingen
Master's Programme in Economics
Internationell koordinator, inresande utbytesstudenter
Mottagning och telefontid: mån-tor 12.30-13.30

Erika Höghede
Mikro & Makro, långsam studietakt
Mottagning: eö

Anne Jensen
Forskarutbildningen
Mottagning: eö


Studievägledning

Mårten Larsson
Studievägledare
Nationalekonomi I/II/III
Utresande Erasmus-studenter
Mottagnings- och tel. tid
 

Peter Langenius
Studievägledare
Masterprogrammet
Mottagnings- och tel. tid
 

Studierektor - grundnivå och avancerad nivå

Adam Jacobsson
Mottagning efter överenskommelse per telefon eller e-post.
 

Studierektor - forskarnivå

Anne-Sofie Kolm
Mottagning efter överenskommelse per telefon eller e-post.
 

Biträdande Studierektor - forskarnivå

Ines Helm
Mottagning efter överenskommelse per telefon eller e-post.