Prefekt

Sten Nyberg

Stf. prefekt

Anna Seim

Administrativ chef

Ulrika Almquist

Biträdande administrativ chef

Anders Fogelberg

Ekonomihandläggning

Audrone Mozuraitiene 

Systemansvarig

Lars Gulliksson
 

Kursadministration

Åsa von Bahr
Nationalekonomi I
E-post: economics1@ne.su.se
Tel. 08-16 21 37
Telefontid: mån-tor 12.30-13.30

Galara Eriksson
Nationalekonomi II & III
E-post: economics2@ne.su.se
Tel. 08-16 30 37
Telefontid: mån-tor 12.30-13.30

Marit Fahlén
Mikro & Makro, långsam studietakt
Kandidat- & Civilekonomuppsats
Telefontid: mån-tor 12.30-13.30

Cecilia von Mentzingen
Master's Programme in Economics
E-post: master@ne.su.se
Tel. 08-16 31 12
Telefontid: mån-tor 12.30-13.30

Tanja Appelberg
Internationell koordinator, inresande utbytesstudenter
E-post: exchange@ne.su.se
Tel. 08-16 30 38
Telefontid: mån-tor 12.30-13.30

Anne Jensen
Utbildning på forskarnivå


Studievägledning

Mårten Larsson
Studievägledare
Nationalekonomi I/II/III
Utresande Erasmus-studenter
Telefontid: mån-tor 12.30-13.30

Peter Langenius
Studievägledare
Masterprogrammet
Telefontid: mån-tor 12.30-13.30

 

Studierektor - grundnivå och avancerad nivå

Adam Jacobsson
Besök efter överenskommelse per telefon eller e-post.
 

Studierektor - forskarnivå

Anne-Sofie Kolm
Besök efter överenskommelse per telefon eller e-post.
 

Biträdande Studierektor - forskarnivå

Ines Helm
Besök efter överenskommelse per telefon eller e-post.