Nationalekonomi II/III, valfria kurser på NEK II/III-nivå

Tanja Appelberg
E-post: economics2@ne.su.se
Besökstider: Mån-Tors 12.30-13.30
 

Masterprogrammet

Veronika Wallinder
Office hours: Mon-Thu 12.30-13.30


Utbildning på forskarnivå

Anne Jensen
Reception by appointment by phone or e-mail.