Prefekt

Sten Nyberg

Stf. prefekt

Anna Seim

Administrativ chef

Ulrika Almquist

Biträdande administrativ chef

Anders Fogelberg

Ekonomihandläggning

Audrone Mozuraitiene 

Systemansvarig

Lars Gulliksson
 

Kursadministration

Lorenz Pirus
Nationalekonomi I
Besök: mån-tor 12.30-13.30

Tanja Appelberg
Nationalekonomi II & III
Valfria kurser på NEK II/III-nivå
Internationell koordinator, inresande utbytesstudenter
Besök: mån-tor 12.30-13.30

Marit Fahlén
Mikro & Makro, långsam studietakt
Kandidat- & Civilekonomuppsats
Besök: mån-tor 12.30-13.30

Karin Blomqvist 
Master's Programme in Economics
Besök: mån-tor 12.30-13.30

Anne Jensen
Forskarutbildningen
Besök: eö


Studievägledning

Mårten Larsson
Studievägledare
Nationalekonomi I/II/III
Utresande Erasmus-studenter
Besöks- och tel. tid
 

Peter Langenius
Studievägledare
Masterprogrammet
Besöks- och tel. tid
 

Studierektor - grundnivå och avancerad nivå

Adam Jacobsson
Besök efter överenskommelse per telefon eller e-post.
 

Studierektor - forskarnivå

Anne-Sofie Kolm
Besök efter överenskommelse per telefon eller e-post.
 

Biträdande Studierektor - forskarnivå

Ines Helm
Besök efter överenskommelse per telefon eller e-post.