På denna plats annonserar vi ledigförklarade anställningar vid Nationalekonomiska institutionen.

- Universitetslektor i nationalekonomi, särskilt finansiell ekonomi

- Biträdande lektor i nationalekonomi, särskilt offentlig ekonomi

- Gruppövningslärare på grundkursen

- Forskningsassistenter