På denna plats annonserar vi ledigförklarade anställningar vid Nationalekonomiska institutionen.

Kursadministratör (tidsbegränsad anställning)

- Gruppövningslärare på grundkursen