10-20 juni Institutionen är öppen, dock med begränsad bemanning, se nedan. Mottagning enligt överenskommelse. OBS! Institutionen är stängd den 10 juni!
24 juni - 11 augusti Institutionen är låst. För kontakt se bemanningen nedan.
12 augusti - 1 september Institutionen är öppen, dock med begränsad bemanning, se nedan.
Fr. o. m. 2 september Ordinarie mottagningstider: mån - tors kl. 12:30 - 13:30


För kursadministrativa frågor under sommaren kontakta någon av de administratörer eller studievägledare som finns på plats.
 

Ulrika Almquist (administrativ chef) arbetar från 11 juni till 19 juli och från 19 augusti. E-post: ulrika.almquist@ne.su.se, tel. 08-16 30 55.

Tanja Appelberg (kursadministratör NEK II & NEK III) arbetar från 11 - 20 juni, 29 juli till 2 augusti och från 12 augusti. E-post: economics2@ne.su.se, tel. 08-16 30 38.

Marit Fahlén (kursadministratör Mikro & Makro, långsam studietakt och kandidatuppsats) arbetar från 11 - 20 juni, 1-5 juli och från 5 augusti. E-post: marit.fahlen@ne.su.se, tel. 08-16 21 33.

Anders Fogelberg (Biträdande administrativ chef) arbetar från 13 - 20 juni, 8-12 juli och från 12  augusti. E-post: anders.fogelberg@ne.su.se, tel. 08-16 21 35.

Erika Höghede (kursadministratör) arbetar från 11 - 18 juni och från 18 juli. E-post: erika.hoghede@ne.su.se, tel. 08-16 31 31.

Anne Jensen (kursadministratör Forskarutbildningen) arbetar från 11 - 14 juni och från 12 augusti. E-post: anne.jensen@ne.su.se, tel. 08-16 30 53.

Peter Langenius (studievägledare) arbetar från 11 - 28 juni och från 12 augusti. E-post: lan@ne.su.se, tel. 08-16 39 22.

Mårten Larsson (studievägledare) arbetar 11 - 20 juni, 15 - 26 juli och från 19 augusti. E-post: marten.larsson@ne.su.se, tel. 08-16 42 41.

Cecilia von Mentzingen (kursadministratör Masterprogrammet) arbetar från 11 - 25 juni. E-post: cecilia.vonmentzingen@ne.su.se, tel. 08-16 31 12.

Audrone Mozuraitiene (ekonom) arbetar från 12 juni till 26 juli och från 12 augusti. E-post: audrone.mozuraitiene@ne.su.se, tel. 08-16 21 38.

Lorenz Pirus (kursadministratör NEK I) arbetar från 11 juni till 5 juli och från 12 augusti. E-post: lorenz.pirus@ne.su.se, tel. 08-16 30 38.

Veronika Wallinder (kursadministratör Masterprogrammet) arbetar från 11 - 28 juni och från 5 augusti. E-post: veronika.wallinder@ne.su.se, tel. 08-16 31 12.