Ann-Sofie Kolm

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på kollektivavtal och på att industrins villkor bestämmer löneökningarna i hela ekonomin. Men avtalssystemet står idag inför stora utmaningar. Boken analyserar hur den svenska kollektivavtalsmodellen kan reformeras så att större hänsyn tas till brist på kvalificerad arbetskraft, exempelvis sjuksköterskor, men även samhällsekonomin i stort.
 

Seminarium och lansering 13 juni 2019