Styrelserna för Jan Wallanders och Tom Hedelius samt Tore Browaldhs stiftelse har utsett Ann-Sofie Kolm till ledamot av stiftelsernas forskningsnämnd från den 1 januari 2015.

Till stiftelsernas hemsida.