Arbetsmarknadsekonomiska rådet har nu publicerat sin sista rapport ”Olika vägar till jobb”. Rapporten är skriven av Ann-Sofie Kolm, Lars Calmfors, Simon Ek, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger. Rapporten studerar olika atypiska sysselsättningsformer och hur de fungerar, samt hur utsatta gruppers etablering på arbetsmarknaden bäst främjas.

Läs rapporten här.