Anna avslutar sin forskarutbildning i Sustainable Development vid Columbia University.

Läs mer om hennes forskning på hennes hemsida http://www.annatompsett.com/