Caroline Olsson och Gustav Alexandrie skrev under vårterminen sin kandidatuppsats ”A beef with growth? An empirical analysis of income and animal farming” på Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Uppsatsen handleddes av Docent Anna Seim och analyserar effekterna av ekonomisk tillväxt på djuruppfödning inom jordbruket. The Forethought Foundation skriver i sin motivering följande:

“This is an important question to consider when assessing potential (unintended) impacts of growth and development on the welfare of non-human animals, and Olsson and Alexandrie tackle it with care and rigour.”

Nationalekonomiska institutionen gratulerar Caroline och Gustav och önskar dem lycka till i vidare studier och arbete!
Länk till forskningsstiftelsens hemsida med prismotivering samt länk till uppsatsen.