Pristagarna höstterminen 2017 är (i bokstavsordning):

Sabina Apelby Albrecht, Petter Berg och Ola Palmgren.

Gratulerar!

Adam Jacobsson,
 Studierektor