Pristagarna vårterminen 2016 är (i bokstavsordning):

Jonas Bäckman, Erik Lengholt och Sara Tegstam.

Gratulerar!

Adam Jacobsson
Studierektor