Pristagarna vårterminen 2017 är (i bokstavsordning):

Ali Alipoor, Gustav Nilsson och Adrian Wollner.

Gratulerar!

Adam Jacobsson,
 Studierektor