Pristagarna vårterminen 2018 är (i bokstavsordning):

Mattias Andersson, Matilda Burström och Aylin Evren.

Gratulerar!

Adam Jacobsson, Studierektor