Nationalekonomiska institutionens Casselpris, som inrättades år 2006, utdelas varje termin till upp till tre studenter (ibland fyra) med särskilt framstående studieresultat på kurserna inom Nationalekonomi I under närmast föregående termin. Pristagarna utses på basis av den information som finns efter första tentamen i Makroteori med tillämpningar.

Pristagarna vårterminen 2019 är (i bokstavsordning):

Elias Englund, Oskar Pihlgren och Inka Viiri.

Gratulerar!

Adam Jacobsson, Studierektor

Rosor