Davis Seim har beviljats 3 330 000 kr från Forte för projektet "Ofrivilliga uppsägningar: effekter på individer och möjliga policyåtgärder".

Läs mer här.