Läs intervju med Jonas Vlachos och Robert Östling här.

Övriga medlemmar av Ekonomistas är:
Harry Flam (IIES)
Jesper Roine (HHS)
Lars EO Svensson (HHS)
Daniel Waldenström (Paris och IFN).