—Vi började redan veckan innan sportlovet att prata om hur vi skulle kunna anpassa oss till olika scenarion. Det sammanföll med att tekniken fanns och att vi haft drivande och kunniga personer runt oss som gjort det möjligt, säger Sten Nyberg, institutionens prefekt.
—Det visade sig att undervisningen av de största kurserna har varit de lättaste att lösa men samtidigt också mest kostsamma. Grundkursen i nationalekonomi är mycket populär och vi har över 600 personer registrerade på de två delkurserna, makroekonomi och mikroekonomi. Så vi var tvungna att komma fram med en lösning snabbt.

Olika lösningar beroende på lokal

De stora föreläsningarna i grundkursen sker i Aula Magna. Där har institutionen nu avtal med konferensservice som sköter tekniken i lokalen för att streama föreläsningarna. Till de mindre föreläsningarna använder institutionens lärare mötesverktyget Zoom. Målet är att samtliga föreläsningar under vårterminen ska livestreamas och vara möjliga att följa i efterhand.

Anna Seim får instruktioner timmen innan den första livestreamingen.
Anna Seim får instruktioner timmen innan den första livestreamingen.
På bild från v Anna Seim, Ola Palm och Lars Gullikson. Fotograf Erika Höghede


Under tisdag förmiddag, två timmar innan föreläsningsstart, fick den första läraren en genomgång av Zoom.
—Sen var bara att köra. Det var lite av ett ”leap of faith”, som att hoppa utan skyddsnät, säger Anna Seim som också är ställföreträdande prefekt på institutionen.
—Det funkade bra och blev omtyckt av studenterna. Vi lyssnade på det behov som fanns och lyckades hitta en lösning som fungerade.

Viktigast att våga prova

Lärarna på institutionen bjuds nu in till två olika tillfällen där de har möjlighet att bekanta sig med mötesverktyget Zoom innan de börjar streama sina föreläsningar.
—Det kanske inte alltid blir tekniskt fulländat på en gång. Det viktigaste är att våga prova, avslutar Sten Nyberg.

Sten Nyberg, prefekt och Erika Högberg, institutionens pedagogiska ambassadör
Sten Nyberg, prefekt och Erika Höghede, institutionens pedagogiska ambassadör som drivit och samordnat arbetet. Fotograf Marianne Berggren