Johan Söderberg har beviljats 885 000 kr från Torsten Söderbergs Stiftelse för projektet "Tröga priser och makroekonomiska fluktuationer".