Forskningskommissionen har haft Socialdemokraternas uppdrag att presentera förslag för högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. Förslaget sammanfattas i 10 principer för arbete och välfärd.

Till rapporten: http://www.forskningskommissionen.se/