Mårten Palme och Mikael Priks har beviljats 3 555 000 kr från Vetenskapsrådet för projektet "Övervakning, brott, straff hälsa och utfall på arbetsmarknaden: evidens från randomiserade och naturliga experiment".

Läs mer här.