Annjas skrev en uppsats med titeln "How do mutual fund fee discounts affect relative performance and investors’ fund choice in the Premium Pension System?". Hon analyserar investeringsval i Premiepensionsystemet på ett nytt sätt.

I den första delen av uppsatsen undersöker hon betydelsen av premiepensionssystemets fondrabatter för fondernas avkastning och visar att den spelar liten roll - fonders relativa ranking påverkas inte nämnvärt av rabatten inom systemet.

I den andra delen av uppsatsen utnyttjar Annja individdata för att analysera vad som driver skillnaden i premiepensionsinvesterares avkastning. Annja visar att förutom utbildning och inkomst påverkar IQ avkastningen positivt. Detta sker dock inte genom framgångsrikt val av fonder med höga rabatter, utan genom val av fonder med hög avkastning även utanför premiepensionssystemet, vilket överensstämmer med uppsatsens första del.

 

För ytterligare information om priset, se Söderberg & Partners hemsida

Annjas uppsats finns att ladda ned här: Pdf_Karlsson_Annja (556 Kb)