Till studenter och anställda vid Stockholms universitet

Uppmärksamma en riktigt bra lärare!

Nominera till Årets lärare 2018 – ett pris för bra undervisning

Har du en bra lärare som borde uppmärksammas för sin engagerande undervisning? Eller har du som anställd en kollega som gör framstående pedagogiska insatser? Genom pedagogiska priset Årets lärare vill Stockholms universitet uppmärksamma goda pedagogiska insatser och deras betydelse för studenters lärande. Din röst är viktig för att undervisningen ska prioriteras och utvecklas. Alla studenter och anställda vid Stockholms universitet kan föreslå lärare. Du kan nominera fram till 15 mars.

Information och nomineringsformulär: www.su.se/pedpris

Priset handläggs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Pristagarna föreslås styrelsen för CeUL och utses av rektor.

Vänliga hälsningar,

Centrum för universitetslärarutbildning
Stockholms universitet

Om CeUL
Centrum för universitetslärarutbildning arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. Vi stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.