Vi är glada att meddela att Paul Klein från Simon Fraser University har anställts som professor i nationalekonomi med inriktning mot makroekonomi. Han börjar hos oss den 1 september 2015.

Om Paul