Myrdalpriset 2015 har tilldelats Paul Klein, Stockholms universitet, och Conny Olovsson, Sveriges riksbank, för artikeln ”Bör varor och tjänster beskattas lika?” som publicerades i tidskriften Ekonomisk Debatt nr 3, 2015.

Myrdalpriset 2015.