Per Pettersson Lidbom får projektbidrag från Vetenskapsrådet.

Projekttitel:

”Kommunalt självstyre, kollektiva varor och utveckling. Evidens från 1 miljard digitaliserade datapunkter”.

Beviljat belopp: 11.897.000 kronor.