Lars Hiertas professur är den första nationalekonomiprofessuren vid dåvarande Stockholms högskola, instiftad redan 1877 av Wilhelmina Hierta, till minne av Lars Johan Hierta . Tidigare innehavare är Gustav Cassel, Gunnar Myrdal, Ingvar Svennilson och Lars Werin.